مرور برچسب

رادیو انقلاب

به دور از شعارزدگی برنامه بسازید

معاون صدا در آیین افتتاح رادیو انقلاب همزمان با دهه فجر اظهار کرد: وظیفه رسانه این است که آینه صدای مردم باشد و نقایص و مطالبات و چالش ها را مطرح و کل بازه ۴۰ ساله انقلاب را به درستی ترسیم…