مرور برچسب

راضیه لک

نتایج بدست آمده تیم اعزامی به آمریکا در جهت احیای دریاچه ارومیه

رییس کمیته زمین‌شناسی در ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه چاره‌یی جز احیای دریاچه ارومیه وجود ندارد و باید آب گرفته شده از دریاچه را به آن پس بدهیم، در عین حال گفت:‌انتقال آب از…
ادامه مطلب ...