مرور برچسب

رامسر

گرسماسر بهشتی در آسمان

گرسماسر بهشتی در آسمان. در مسیر رامسر به کتالم، جاده‌ای آسفالته، جنگلی و زیبا وجود دارد که امتداد آن به زیباترین و باشکوه‌ترین ییلاق رامسر، روستای...

کمترین آرزوی حبیب

امروز صبح که خبر مرگ او را شنیدم، تهران بوی باران می‌داد و با خودم این طور اندیشیدم که همان دم آخر، یک دم از آن هوای ناب رامسر را نفس کشیده است و بعد رفته است.