مرور برچسب

رانت خواری

ویروس هایی که به جان نظام سلامت افتاده‌اند را بشناسیم؛ رانت‌خوارها در کمین هستند

ویروس هایی که به جان نظام سلامت افتاده‌اند را بشناسیم؛ رانت‌خوارها در کمین هستند. با صحبت‌های آقای وزیر، متوجه شدیم که رنگ امضاها متنوع هستند. 
ادامه مطلب ...