مرور برچسب

رانت

زیرمیزی بگیران به دو شاخه اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند و تعرفه‌های متفاوتی دارند

زیرمیزی بگیران به دو شاخه اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند و تعرفه‌های متفاوتی دارند.  در برخی موارد مانند گیر کردن کار اداری برای رسیدن به شاخه اصلی باید کانال بزنید.
ادامه مطلب ...

فروکاستن ریشه اعتراضات به اقتصاد، خودفریبی یا عوام فریبی؟

این شیوه تصمیم‌گیری و تخصیص منابع از بیخ و بن اشتباه است و به دلایل بی‌شماری که مشفقانه به دولت‌ها گوشزد کردم قابل تداوم نیست و ناپاپداری از سر و روی آن می‌بارد. در تمام وجوه عنوان شده…
ادامه مطلب ...