مرور برچسب

راننده

راننده‌ها بخوانند

راننده‌ها بخوانند. راننده‌هایی که چراغ قرمز را رد می‌کنند، باید با یک لنگ، کل چراغ‌های راهنمایی را تمیز کنن و بسابند. جوری که صدای نعلبکی بده.