مرور برچسب

رانندگی

از سرعت مرگ خود بکاهید

تصور کردم اعضای خانواده‌ای که می‌خواهند برای تعطیلات تابستانی به مسافرت بروند،اگر در بین راه تصادف کنند، چه ضررهایی که می‌توانند به خودشان و بقیه بزنند. از سرعت مرگ خود بکاهید