مرور برچسب

راهنمای جامع زندگی

موفقیت میانبر ندارد

واقعیت اینه که من هر دفعه سعی کردم با محرک‌های درونی و بیرونی فتیله موفقیتم رو روشن کنم؛ سنسورهای آتش‌نشانی روشن شد و یکی پیدا شد که با درایت خاموشش کنه.