مرور برچسب

راهنمای عمومی اخلاق

اخلاقت رو خوب کن

برای ما آدم‌های معمولی، راهنمای عمومی اخلاق همین‌که متقاعدمون کنه تو صفحات همدیگه سرک نکشیم، دنبال شکستن حریم خصوصی همدیگه نباشیم، یعنی به رسالتش کامل و جامع عمل کرده!