مرور برچسب

راه ابریشم

احیای جاده ابریشم احیای ژئوپلیتیک گردشگری

اتصال ابرکریدور سواحل شرقی چین تا سواحل غربی اروپا، ایران را به عنوان عنصر مرکزی کمربند اقتصادی جاده ابریشم، به کانون جاذبه‌های فرهنگی، تجاری، دیپلماسی و گردشگری تبدیل می‌‌نماید.
ادامه مطلب ...