مرور برچسب

راه های ارتباطی

باز باران با ترانه راه‌های ارتباطی روستاهای معمولان را قطع می‌کند و مدیران انگار نه انگار

باز هم در منطقه معمولان باران بارید و باز هم راه‌های ارتباطی چند روستا قطع شد. باز باران با ترانه راه‌های ارتباطی روستاهای معمولان را قطع می‌کند.
ادامه مطلب ...