مرور برچسب

راه و شهرسازی

ویردار را کشتند و همه سکوت کردند

هرچند این پروژه کوچک برای اداره کل راه و شهرسازی لرستان باوجود کمک‌های مردمی، هزینه چندانی دربرنداشت، اما باز هم بعد از چندبار گفت‌وگو، این اداره کل هیچ‌ اقدامی برای ویردار انجام نداده است.