مرور برچسب

رای گیری

مردم خسته نباشید

مردم خسته نباشید. در این میان آنچه در پایان رأی گیری انتخاباتی باید صمیمانه مطرح کنم خسته نباشید به مردمی است که باردیگر درخشیدند و حضوری ...