مرور برچسب

ربع سکه

سکه پایین آمد

سکه پایین آمد. در حالی قیمت سکه در بازار امروز کاهش حدود ۲۰ هزار تومانی را تجربه کرد که بازار ارز دوباره به ثبات نسبی رسیده است.