مرور برچسب

رساله دکتری رشته تربیت بدنی

دفاع از اولین رساله دکتری در رشته تربیت بدنی این دانشگاه + تصاویر و صوت

اولین رساله دکتری در رشته تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی با موضوع «تدوین الگوی عوامل بروز و بازدارنده فساد در صنعت فوتبال ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد» دفاع شد.  
ادامه مطلب ...