مرور برچسب

رسانه‌های تصویری

انتشار آیین‌نامه حمایت از حضور بین‌المللی آثار سینمایی

آیین‌نامه به منظور اعتلا و گسترش بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سینمای ملی با افزایش تولیدات در تراز جمهوری اسلامی منطبق بر استانداردهای جهانی و حضور بیشتر و موثر‌تر در ویترین…
ادامه مطلب ...