مرور برچسب

رشتی دوزی

صنایع دستی هویت ما ایرانی‌هاست؛ از هنرهای دستی استان خود چه می‌دانید

صنایع دستی هویت ما ایرانی‌هاست؛ از هنرهای دستی استان خود چه می‌دانید؟ از رشتی دوزی تا حصیر بافی و تلی دوزی. شمال تا جنوب کشور ما پر از صنایع دستی ارزش است.
ادامه مطلب ...