مرور برچسب

رشوه

زیرمیزی بگیران به دو شاخه اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند و تعرفه‌های متفاوتی دارند

زیرمیزی بگیران به دو شاخه اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند و تعرفه‌های متفاوتی دارند.  در برخی موارد مانند گیر کردن کار اداری برای رسیدن به شاخه اصلی باید کانال بزنید.
ادامه مطلب ...