مرور برچسب

رمان

طلسم پادشاهان رومز کتابی‌ است که تخیل‌تان را تا آن‌سوی افسانه‌ها پرواز می‌دهد

طلسم پادشاهان رومز تخیل‌تان را تا آن‌سوی افسانه‌ها پرواز می‌دهد. دنیا بابایی نویسنده خلاق ایرانی رمانی به پختگی و انسجام طلسم پادشاهان رومز نوشته است.
ادامه مطلب ...