مرور برچسب

رودخانه کشکان

وضعیت دیوار ساحلی رودخانه گلال خرم‌ آباد و کشکان پلدختر در ۵ اسفند ۱۳۹۸

دیواره ساحلی کشکان تکمیل نشده و به ساکنین بخش شرقی شهر که تازه سروسامانی گرفته بودن مجور به ترک خانه‌ها شده‌اند. وضعیت دیوار ساحلی رودخانه گلال خرم‌آباد و کشکان پلدختر در ۵ اسفند ۱۳۹۸.
ادامه مطلب ...