مرور برچسب

رییس سازمان حفاظت محیط زیست

حتی این جغد هم پس از شنیدن این خبر اینگونه حیرت‌زده شد!

و چگونه یک رییس‌جمهور چنین معاونی را برمی‌گزیند، تحمل می‌کند و همچنان با لجبازی از وی حمایت می‌کند؟! بیاییم همه برای رفتارِ کاملاً مدنی این جغدِ بانمک و صبور هورا بکشیم! نکشیم؟
ادامه مطلب ...