اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

زباله

در ستایش کویر لوت

اینجا کویر لوت است در شمار پهناورترین کفه‌های یکپارچه کویری و بیابانی جهان؛ برخوردار از بلندترین ناهمواری‌های ماسه‌ای کره زمین در ریگ‌یلان.