مرور برچسب

زبان فارسی

اخلاق رسانه ای داشته باشیم

هادیان در این ویدیو به ما می‌گوید که کدام کارها در رسانه به معنای بی‌اخلاقی رسانه‌ای تلقی می‌شود. به پیشنهاد او بیایید اخلاق رسانه ای داشته باشیم.