مرور برچسب

زبان مینجایی

فرهنگ لری را با لکی و مینجایی و بختیاری تبلیغ کنیم

فرهنگ لرستان گستردگی فراوانی در ایران دارد و لرزبانان درصد بالایی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند ولی زبان مردم لرستان یعنی لکی، مینجایی و بختیاری هم مانند دیگر زبان‌های اقوام ایرانی در…
ادامه مطلب ...