مرور برچسب

زرویی

برای ابوالفضل زرویی نصرآباد مراسم شادی برگزار کنید زیرا او با مرثیه و غم میانه‌ای نداشت

اکبر اکسیر در پی درگذشت و تدفین ابوالفضل زرویی نصرآباد می‌گوید: انصاف نیست مرثیه‌گوی شاعری باشیم که خود، نوشته‌هایش و قلمش برای خنداندن مردم بود.
ادامه مطلب ...