مرور برچسب

زز و ماهرو

سیزده‌ متر برف در ارتفاعات الیگودرز لرستان بحران آفرید و باعث زمین لغزش شد

ساکنان الیگودرز هرسال با چنین حوادثی مواجه هستند. رانش زمین و بسته‌شدن راه‌ها در فصل‌های پاییز و زمستان اهالی این بخش‌ها را با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌کند.
ادامه مطلب ...