مرور برچسب

زمین لرزه

زلزله دوستانه!

در همین حد که یک زلزله دوستانه را تجربه کردیم، بد نیست که مراحل گوناگون ماجرا از نحوه شکل‌گیری ستاد بحران و نیز چگونگی انجام اقدامات لازم که پیش از این باید مصوب شده باشد، تا نحوه واکنش…