مرور برچسب

زن

صدای زنان بیکار باشید

صدای زنان بیکار باشید. زنان سرپرست خانوار، زنان کارمند و زنان خانه‌دار باید دغدغه‌سنجی شوند به اندازه نیازهایشان برای نشان دادن توانمندی‌هایشان...