مرور برچسب

سازمان جهانی گردشگری

اجرای برنامه‌هایی با محوریت اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی‌های عمومی در سازمان جهانی گردشگری

دبیرکل جدید سازمان جهانی گردشگری گفت: «به دنبال اجرای برنامه‌هایی با محوریت برنامه‌هایی هستم که محوریت آنها اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی‌های عمومی است.»
ادامه مطلب ...