مرور برچسب

سازمان حفاظت محیط

ثبت جهانی قله دماوند مهمترین برنامه فراروی سازمان حفاظت محیط زیست

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ثبت جهانی قله دماوند را مهمترین برنامه فراروی بیان کرد و با اشاره به اینکه دماوند در سال ۸۴ به عنوان اثر طبیعی ثبت شده است، گفت: گامهای خوبی در دولت اخیر در…
ادامه مطلب ...