اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

سازمان مدیریت بحران

احساس امنیت روی ۸ گسل عزیز و گرامی

چه‌قدر احساس امنیت در حالیکه روی ۸ گسل خانه ساخته‌ایم و زندگی می‌کنیم لذت‌بخش است. زیرا مدیریت بحرانی وجود دارد که فکر همه گسل‌ها را کرده‌است. و اگر خیلی شدید بلرزند، ۱۵ درصد آمادگی برایش…