مرور برچسب

سازمان ملل

ایران الگویی موفق در حفاظت از محیط زیست است

ابتکار: سازمان ملل و سازمان‌های توسعه‌ای جهانی باید چارچوب و مقدمات لازم برای ارتباطات مشترک بین کشورها را فراهم کنند تا مشکل گرد وغبار به عنوان مشکل قرن حل و فصل شود. ایران الگویی موفق…
ادامه مطلب ...

متن نامه مشترک ظریف و ابتکار به دبیرکل سازمان ملل چه بود؟

بروز و شدت طوفان‌های شدت در ایران درحال افزایش است و حدود ۳۰ درصد از کانون‌های بحرانی در داخل و ۷۰ درصد آن از سایر کشورهای همسایه غرب آسیا سرچشمه گرفته است. متن نامه مشترک ظریف و ابتکار…
ادامه مطلب ...