مرور برچسب

سازه سلولی

روش جدید ترمیم ضایعه‌ نخاعی توسط پژوهشگران ایرانی

پژوهشگران ایرانی در تحقیقات خود به ساخت یک نمونه‌ آزمایشگاهی داربست کشت سلولی پرداختند. این داربست جهت کشت سلول‌های عصبی به منظور ترمیم ضایعه‌ نخاعی در محیط آزمایشگاهی مورد آزمایش و…
ادامه مطلب ...