مرور برچسب

ساسان والی‌زاده

بزرگداشت استاد بهرامی در حلقه شاگردان برگزار شد

ایشان در حوزه عرفان و مولوی‌پژوهی کارهای ارزشمندی را انجام دادند. از جمله کارهای ارزشمند ایشان مشایخ مثنوی است. استاد نه فقط بر ادبیات کلاسیک بلکه بر ادبیات معاصر نیز اشراف دارند.
ادامه مطلب ...