مرور برچسب

سال مددکاری اجتماعی در ایران

کنگره بین‌المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران با حضور مدیران فدراسیون جهانی

اولین کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی با عنوان «۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران» در هفته آخر آذرماه ۹۶ با مشارکت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی برگزار شد.
ادامه مطلب ...