مرور برچسب

سبحان امرایی

سبحان امرایی: می‌توانیم موسیقی لری را جهانی کنیم

نقش مسئولان خیلی مهم است و می‌توانند با بازکردن راه‌های جدید و نو به نوجوانان و جوانان این مرز و بوم کمک کنند تا بتوانند راه خودشان را در موسیقی ایرانی و به‌خصوص موسیقی لری بهتر پیدا…
ادامه مطلب ...