مرور برچسب

ستاد احیای دریاچه ارومیه

کاهش بارندگی در حوضه دریاچه ارومیه طی ۶۷ سال گذشته بی‌سابقه است

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به کاهش کم سابقه میزان بارندگی ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه گفت: براساس آمار، کاهش بارندگی ها در طی ۶۷ سال گذشته بی سابقه است.
ادامه مطلب ...