مرور برچسب

ستاد گردشگری نوروز97 شهرداری تهران

اولین جلسه ستاد گردشگری نوروز۹۷ شهرداری تهران برگزار شد

اولین جلسه ستاد گردشگری نوروز۹۷ شهرداری تهران برگزار شد. باید ابزارهای تبلیغاتی زمینه را طوری فراهم آورند که گردشگر، نسبت به امکاناتی که برایشان فراهم آورده‌ایم، بیشترین رغبت را به امر…
ادامه مطلب ...