مرور برچسب

سریال بازی تاج و تخت

نویسنده بازی تاج و تخت به شایعات پاسخ داد؛ مجموعه کتاب‌های «ترانه‌ یخ و آتش» تمام نشده است

نویسنده بازی تاج و تخت اعلام کرد نگارش مجموعه کتاب‌های «ترانه‌ یخ و آتش» که سریال «بازی تاج و تخت» بر اساس آن ساخته می‌شود هنوز پایان نیافته است.
ادامه مطلب ...