مرور برچسب

سریال پایتخت

محدودیت شادی در شبکه‌ها

تلویزیون در ایام نوروز حجم قابل توجهی از برنامه‌های تحویل سال و مجموعه‌های تلویزیونی و فیلم‌ها را به لحاظ کمی به خود اختصاص داد اما این به منزله رسیدن به نقطه مطلوب و ایده‌آل نیست.