مرور برچسب

سعدی

مومیایی در منابع رسمی

برای آنانی که این روز خود را با امور مربوط به مومیایی مفقودِ مشهود گذراندند و همچنان می‌گذرانند باید بگویم ما هم مثل شما خبرها را از منابع رسمی دنبال می‌کنیم و همان قدر می‌دانیم که منابع…