مرور برچسب

سعید ارکان زاده

کتاب روزنامه نگاری بحران خارجی‌ها به درد همان خارجی‌ها می‌خورد؛ اینجا ماجرا فرق می‌کند

می‌گویند کرونا را باید طبق اصول روزنامه‌نگاری بحران پیش برد. اما این اصول از کجا آمده؟ کتاب روزنامه نگاری بحران خارجی‌ها به درد همان خارجی‌ها می‌خورد.
ادامه مطلب ...