مرور برچسب

سعید رازانی

بازپس گیری ۱۶۰ هکتار از اراضی ملی ومنابع طبیعی در لرستان

بازپس گیری ۱۶۰ هکتار از اراضی ملی ومنابع طبیعی در لرستان. این اراضی از حدود سال ۷۹ واگذار شده بود اما به دلیل عدم انجام تعهدات و پس از تأیید کارشناسان جهاد کشاورزی استان لرستان و…
ادامه مطلب ...