مرور برچسب

سعید شهباز

کشف راه آب سنگی در چهار باغ عباسی اصفهان

سرپرست هیأت گمانه زنی ، شناسایی و احیای کف فرش چهار باغ عباسی اصفهان، از کشف راه آب سنگی و بقایای مختصری از حوض نمای دورتا دور سنگی و حجاری شده در محدوده چهار باغ روبه روی کاخ خیمه گاه…
ادامه مطلب ...