مرور برچسب

سفرنامه علی اصغر سیدآبادی

در مسیر زاهدان

برای رفتن به زاهدان دو انتخاب داشتیم، جاده نیک‌شهر که دو ساعتی کوتاه‌تر بود، اما برای ما تکراری و جاده سرباز که به رغم طولانی بودن، زیبا بود و مهم‌تر از آن جذابیت ویژه‌ای برای کیان…
ادامه مطلب ...