مرور برچسب

سفره های آب زیرزمینی

منابع آب زیرزمینی هنوز تشنه‌اند؛ بیلان آبخوان‌های کشور باز هم منفی است

منابع آب زیرزمینی هنوز تشنه‌اند؛ بیلان آبخوان‌های کشور باز هم منفی است. بسیاری از آبخوان‌های کشور در انتظار تغذیه بیشتر و حذف فشار اضافه برداشت‌ها هستند.
ادامه مطلب ...