مرور برچسب

سفر رییس جمهور به هند

شرکت رئیس‌جمهور در بزرگترین نمازجمعه اهل سنت در حیدرآباد درس‌آموز بود

حضور رییس جمهور کشورمان در مسجد بزرگ اهل سنت در حیدرآباد هندوستان و شرکت در نماز جمعه این مسجد پیام مهمی در دل خود داشت و آن اینکه سیاست ایران سیاست وحدت کامل میان شیعه و سنی در جهان…
ادامه مطلب ...