مرور برچسب

سمندرلرستانی

ابتکار: دولت روحانی حفاظت از محیط زیست را هرگز از اولویت خود خارج نخواهد کرد

تلاش کردیم تا مانع قاچاق حیواناتی مثل سمندر لرستانی شویم و گزارشات بازرسی ما تقریبا حاکی از این است که آمار قاچاق گونه‌هایی نظیر سمندر لرستانی، کاهش پیدا کرده است. ابتکار: دولت روحانی…
ادامه مطلب ...