مرور برچسب

سوته‌دلان

علی حاتمی می‌خواست تصاویرش مانند مینیاتور ایرانی باشد

۲۳ مرداد سال ۱۳۲۳ در جایی شبیه همان جایی که رضا خوشنویس در "هزاردستان" به مفتش آدرس می‌دهد؛ خیابان شاهپور، خیابان مختاری، کوچهٔ اردیبهشت، فرزندی متولد شد که او را «علی» نامیدند. علی…
ادامه مطلب ...