مرور برچسب

سوینا

سوینایی ها مری پاپینز را افتتاح کردند؛ بیش از ۱۰۰ نابینا اولین مخاطبان نمایش موزیکال

سوینایی ها مری پاپینز را افتتاح کردند؛ بیش از 100 نابینا اولین مخاطبان نمایش موزیکال. گلاره عباسی با هدف توضیح دار کردن فیلم‌ها این گروه را تاسیس کرده است.
ادامه مطلب ...

سوینا زنگ افتتاح مری پاپینز را به صدا درمی آورد؛ نابینایان اولین مخاطب نمایش موزیکال

سوینا زنگ افتتاح مری پاپینز را به صدا درمی آورد؛ نابینایان اولین مخاطب نمایش موزیکال. مجموعه سوینا که پیش از این مهمان ویژه چند اثر سینمایی و نمایشی بودند.
ادامه مطلب ...